Zaćmienia Księżyca

Zaćmienia Księżyca

Zaćmienie Księżyca następuje wtedy, gdy Księżyc przechodzi przez cień Ziemi. Zawsze następuje to tylko podczas pełni. Podczas gdy zaćmienie Słońca widać tylko na małym obszarze dziennej strony Ziemi, a jego wygląd zmienia się zależnie od tego, gdzie względem punktu maksymalnego zaćmienia znajduje się obserwator, przebieg zaćmienia Księżyca można obserwować z całej nocnej strony Ziemi na bardzo dużym obszarze często obejmującym kilka kontynentów.

Ciekawostki o zaćmieniach Księżyca

Zaćmienia Księżyca występują w trzech odmianach; mogą być: całkowite, częściowe i półcieniowe. Całkowite zaćmienie występuje wtedy, gdy cała tarcza Księżyca znajduje się w cieniu Ziemi. Całkowita faza zaćmienia Księżyca może trwać 90 minut i więcej, natomiast faza całkowita zaćmienia Słońca może trwać tylko kilka minut. Podczas zaćmienia Księżyca także występują momenty kontaktów. Pierwszy kontakt półcienia (P1)-„trudno go zauważyć”, następuje wtedy, gdy Księżyc zaczyna wchodzić w półcień Ziemi, pierwszy kontakt cienia (U1)-„widać wyraźnie gołym okiem”, oznacza moment, w którym na Księżyc zaczyna padać ciemniejszy cień Ziemi. Drugi kontakt cienia (U2) następuje, gdy rozpoczyna się faza zaćmienia całkowitego i Księżyc całkowicie zanurza się w cień Ziemi, natomiast trzeci kontakt cienia (U3) ma miejsce, gdy zaćmienie całkowite się kończy. Ostatni kontakt cienia (U4) oznacza moment, w którym Księżyc całkowicie wychodzi z cienia Ziemi, a drugi kontakt półcienia (P2) ma miejsce, gdy Księżyc opuszcza półcień Ziemi.

Rodzaje zaćmień Księżyca

Całkowite Zaćmienie Księżyca

Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, srebrny glob nigdy nie znika całkowicie. Ziemska atmosfera nadaje czerwonawy kolor cienia Ziemi powodując, że podczas zaćmienia Księżyc przybiera czerwone zabarwienie. Niekiedy cień jest czerwono-pomarańczowy, ciemno-czerwony lub brunatno szary. Kolor całkowicie zaćmionego Księżyca zależy bezpośrednio od przejrzystości górnych warstw atmosfery Ziemi. (im mniejsze zapylenie atmosfery tym jaśniejsze zaćmienie).

Częściowe Zaćmienie Księżyca

Częściowe zaćmienie Księżyca następuje wówczas, gdy tylko cześć Księżyca zanurza się w cieniu Ziemi. Zależnie od fazy zaćmienia fragment powierzchni Księżyca znajdujący się w cieniu może mieć kolor ciemnoczerwony, rdzawy, ciemnoszary lub czarny. Podobnie wygląda faza częściowa zaćmienia przed i po fazie zaćmienia całkowitego podczas całkowitego zaćmienia Księżyca.

Półcieniowe Zaćmienie Księżyca

Z półcieniowym zaćmieniem Księżyca mamy do czynienia wtedy, gdy Księżyc przechodzi tylko przez słaby półcień Ziemi. Żadna część powierzchni Księżyca nie znajduje się w cieniu Ziemi, widoczne jest wtedy tylko niewielkie pociemnienie brzegu Księżyca. Zaćmienia tego typu, jeżeli nie są nagłaśniane w mediach często bywają zauważonymi tylko przez nielicznych obserwatorów.