Rodzaje zaćmień Księżyca

Całkowite Zaćmienie Księżyca

Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, srebrny glob nigdy nie znika całkowicie. Ziemska atmosfera nadaje czerwonawy kolor cienia Ziemi powodując, że podczas zaćmienia Księżyc przybiera czerwone zabarwienie. Niekiedy cień jest czerwono-pomarańczowy, ciemno-czerwony lub brunatno szary. Kolor całkowicie zaćmionego Księżyca zależy bezpośrednio od przejrzystości górnych warstw atmosfery Ziemi. (im mniejsze zapylenie atmosfery tym jaśniejsze zaćmienie).

Częściowe Zaćmienie Księżyca

Częściowe zaćmienie Księżyca następuje wówczas, gdy tylko cześć Księżyca zanurza się w cieniu Ziemi. Zależnie od fazy zaćmienia fragment powierzchni Księżyca znajdujący się w cieniu może mieć kolor ciemnoczerwony, rdzawy, ciemnoszary lub czarny. Podobnie wygląda faza częściowa zaćmienia przed i po fazie zaćmienia całkowitego podczas całkowitego zaćmienia Księżyca.

Półcieniowe Zaćmienie Księżyca

Z półcieniowym zaćmieniem Księżyca mamy do czynienia wtedy, gdy Księżyc przechodzi tylko przez słaby półcień Ziemi. Żadna część powierzchni Księżyca nie znajduje się w cieniu Ziemi, widoczne jest wtedy tylko niewielkie pociemnienie brzegu Księżyca. Zaćmienia tego typu, jeżeli nie są nagłaśniane w mediach często bywają zauważonymi tylko przez nielicznych obserwatorów.